Otázky a odpovědi

Jsem studentem zdravotnického či sociálního oboru lékařské fakulty a chci pomáhat?

Prosím, zaregistrujte a tuto skutečnost uveďte v závěrečném komentáři. Spojíme se s Vámi a domluvíme se. Kurz asi nebude třeba.

Kolik hodin týdně budu pracovat/pomáhat?

Záleží na Vaší dohodě se zařízením. Může to být třeba jednou týdně nebo vícekrát týdně. Počet hodin opět záleží na Vaší dohodě a Vašich možnostech (např. 4 hod, 6 hod, 8 hod, 16 hod apod.).

Můžu využít získané dovednosti i jinde než v nemocnici nebo sociálním zařízení?

Ano, můžete. Například doma nebo ve svém okolí při péči o své blízké a známé. I tím odlehčíte celému systému.

Jsou potřeba nějaká očkování?

Pro účast na kurzu žádné očkování nepotřebujete. Pokud budete mít zájem o praxi v nemocnici nebo budete chtít pomáhat v nemocnici, je vyžadováno očkování proti infekční hepatitidě typu B. Pokud očkování proti infekční hepatitidě typu B nemáte, většinou vám jej nabídne zařízení před nástupem na klinické oddělení (je třeba počítat cca 3-4 týdny od očkování do nástupu).

Jsou potřeba COVID testy?

Pro účely kurzu nikoliv. Na kurzu podepisujete prohlášení o bezinfekčnosti. Pro práci v sociálních nebo zdravotnických zařízeních se vždy aplikují aktuální opatření platná pro personál těchto zařízení. V případě potřeby Vám je dané zařízení proplatí.

Konají se kurzy základů péče o nemocné a seniory i jinde v České republice?

Kurzy probíhají pod názvem "Moderní trendy v ošetřovatelské péči" v Českých Budějovicích, Frýdku-Místku, Havlíčkově Brodě, Brně, Jičíně, Kroměříži, Liberci, Litoměřice, Jablonci nad Nisou, Opavě, Ostravě, Písku, Plzni, Příbrami, Olomouci, Ústí nad Orlicí a ve Vsetíně. Více informací najdete na adrese http://zvladnemeto.cervenykriz.eu.